Tokyo MOU: Hướng dẫn giải quyết tác động do COVID-19 liên quan đến thực hiện các công ước của IMO

14/04/2020

Ban Thư ký của Tổ chức các quốc gia tham gia bản ghi nhớ Tokyo về hợp tác kiểm soát tàu của quốc gia có cảng (Tokyo MOU) đã ban hành hướng dẫn giải quyết tác động do sự bùng phát của COVID-19, liên quan đến việc thực hiện các công ước của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) theo Thông báo số 2020-2/Rev.1 ngày 09/4/2020 của tổ chức này.


Lưu ý đến tác động toàn cầu của đại dịch COVID-19 và dựa trên các hướng dẫn có liên quan của IMO, các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia thành viên Tokyo MOU đã đồng ý xem xét vấn đề trì hoãn thời gian thực hiện các cuộc kiểm tra và đánh giá theo quy định của các công ước quốc tế đối với tàu, và chấp nhận có thể cần phải áp dụng sự linh hoạt trong việc chấp nhận hoãn các cuộc kiểm tra, đánh giá, gia hạn hiệu lực các giấy chứng nhận của tàu, … trong các hoàn cảnh đặc biệt. Theo nguyên tắc chung, các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia có cảng thành viên Tokyo MOU sẽ xem xét, chấp nhận việc hoãn hoặc gia hạn cho tàu trong từng trường hợp cụ thể đã được quốc gai tàu mang cờ đồng ý.

Chấp nhận việc hoãn kiểm tra và đánh giá tàu

Trong trường hợp tàu không thể tuân thủ các yêu cầu về thời hạn thực hiện các cuộc kiểm tra và đánh giá quy định tại các công ước liên quan, tàu phải cung cấp bằng chứng cho quốc gia có cảng là quốc gia tàu mang cờ đã đồng ý hoãn kiểm tra, đánh giá tàu do tác động của COVID-19. Cũng cần có bằng chứng cho thấy tàu có  kế hoạch chỉ ra cách thức, mà theo đó các cuộc kiểm tra, đánh giá tàu theo quy định sẽ được thực hiện tại cảng tiếp theo trong thời gian ân hạn cụ thể đã được quốc gia tàu mang cờ và/hoặc cơ quan đăng kiểm đồng ý.

Thời hạn của giấy chứng nhận

Quốc gia có cảng cần cân nhắc chấp nhận việc gia hạn đặc biệt đối với hiệu lực của các giấy chứng nhận cụ thể của tàu vì tác động của COVID-19 đã được quốc gia tàu mang cờ và/hoặc cơ quan đăng kiểm đồng ý trong khoảng thời gian ân hạn thích hợp.

Lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn

Trong trường hợp tàu không thể đáp ứng các yêu cầu của Quy định B-3 "Quản lý nước dằn đối với tàu" của Công ước Quốc tế về quản lý và kiểm soát nước dằn và cặn nước dằn tàu (BWM) với lý do không thể đưa tàu lên đà vì tác động của COVID-19, quốc gia cảng cần có sự xác nhận là quốc gia tàu mang cờ về chấp nhận việc trì hoãn trang bị hệ thống xử lý nước dằn cho tàu với khoảng thời gian ân hạn thích hợp trong bối cảnh COVID-19. Tàu cần đưa ra kế hoạch thực hiện trang bị hệ thống xử lý nước dằn trong khoảng thời gian ân hạn này.

Hướng dẫn nêu trên có thể được Tokyo MOU xem xét tiếp theo khi thích hợp để phù hợp với sự phát triển của virus COVID-19 và các sáng kiến trong tương lai của IMO.


Tác giả: V.H