Cục Đăng kiểm Việt Nam hợp tác với ĐH Công nghệ Giao thông vận tải

26/12/2023

Chiều 26/12, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã ký thoả thuận hợp tác nhằm phối hợp tổ chức các khoá học, chương trình thực tập và tuyển dụng nhân sự, hỗ trợ chia sẻ tài liệu, máy móc và trang thiết bị cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

​Đây là một trong những hoạt động thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT về việc chủ động bổ sung nguồn nhân lực trong lĩnh vực đăng kiểm, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân thuận lợi, thông suốt.


Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ hợp tác với Đại học Công nghệ GTVT những nội dung chính gồm: Đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân sự, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Hai bên sẽ cùng trao đổi đưa ra phương án phối hợp để tổ chức các khoá học, lớp đào tạo đặc thù, chương trình thực tập, tham quan và kiến tập hàng năững Tổ chức các buổi toạ đàm, hội thảo khoa học, trao đổi kiến thức kinh nghiệm, hỗ trợ máy móc, trang thiết bị thực hành, thí nghiệm hay phối hợp nghiên cứu;Cùng tham gia lên kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyển dụng, giới thiệu sinh viên tới làm việc tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Hai bên cam kết vận dụng tốt các nguồn lực (tài chính, con người, thời gian, trang thiết bị) để thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác.

Hàng năm, lãnh đạo hai bên tổ chức họp tổng kết để kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện kế hoạch và xây dựng kế hoạch hợp tác cho năm sau.

Tác giả: ĐKVN