Cục ĐKVN ký kết thoả thuận hợp tác với Đại học GTVT Thành phố Hồ Chí Minh

22/12/2023

Ngày 21/12, Cục Đăng kiểm Việt Nam (VR) và Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) đã ký thoả thuận hợp tác nhằm gắn kết công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn hoạt động tại các đơn vị.

​Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa VR và UTH là một trong những hoạt động thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT về việc chủ động bổ sung nguồn nhân lực trong lĩnh vực đăng kiểm, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân thuận lợi, thông suốt.


Về nội dung hợp tác, hai bên thoả thuận phối hợp xây dựng chương trình tham quan, thực tập, kiến tập hàng năm; tổ chức toạ đàm, hội nghị, hội thảo về định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; giới thiệu sinh viên có năng lực tham gia thực tập tốt nghiệp, thực hiện học kỳ doanh nghiệp tại VR và các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, UTH sẽ mở các lớp đào tạo đặc thù riêng phù hợp theo yêu cầu của đăng kiểm; mời cán bộ đang công tác tại VR và các đơn vị thuộc Cục tham gia công tác giảng dạy.

Về việc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, UTH sẽ cập nhật danh sách, thông tin cá nhân của sinh viên dự kiến tốt nghiệp phù hợp với đối tượng tuyển dụng, gửi VR và các đơn vị thuộc Cục để liên hệ tuyển chọn vào làm việc sau tốt nghiệp; Đồng thời, chia sẻ thông tin tuyển dụng của lĩnh vực đăng kiểm.

VR và các đơn vị thuộc Cục sẽ tham gia tuyển dụng trực tiếp tại các Ngày hội việc làm, Ngày trao bằng tốt nghiệp đối với các ngành học có quan tâm tại trường; trao đổi thường xuyên thông tin về nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đến trường.

Đối với việc phối hợp trong lĩnh vực hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hai bên xem xét xây dựng các nhóm nghiên cứu chung trong các lĩnh vực cùng quan tâm; phối hợp sử dụng nguồn lực về cơ sở vật chất nhằm phục vụ các hoạt động hợp tác chung về đào tạo và khoa học công nghệ.

Cùng chia sẻ dữ liệu về khoa học công nghệ trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định riêng của mỗi bên; phối hợp tổ chức các cuộc hội nghị/hội thảo khoa học về lĩnh vực cùng quan tâm, hợp tác; phối hợp, hỗ trợ trong công bố khoa học trên các ấn phẩm khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước liên quan đến các vấn đề các bên hợp tác nghiên cứu.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ hợp tác nghiên cứu các dự án, đề tài khoa học trong lĩnh vực đăng kiểm, từ đó, ứng dụng vào thực tiễn hoạt động tại VR và các đơn vị trực thuộc.

Tác giả: ĐKVN