Phát động phong trào thi đua chào mừng 60 năm ngày thành lập Cục Đăng kiểm Việt Nam

13/03/2024

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua năm 2024 hướng tới kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của ngành Giao thông vận tải và chào mừng 60 năm ngày thành lập Cục Đăng kiểm Việt Nam (25/4/1964 - 25/4/2024).

d1 (2).jpg

CCVCLĐ thi đua lao động sản xuất, lập thành tích cá nhân chào mừng 60 năm thành lập Cục ĐKVN

Với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Hiệu quả”, mục đích của phong trào nhằm động viên, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực rèn luyện, phấn đấu thường xuyên, liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng, tiến độ xử lý công việc; phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024;

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2024; phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị được giao;

Tăng cường sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị trong toàn Cục; các hoạt động đều hướng tới lợi ích của người dân, doanh nghiệp;

Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, thu hút đông đảo công chức, viên chức và người lao động (CCVCLĐ) tham gia các phong trào thi đua; tạo động lực phấn đấu xây dựng Cục Đăng kiểm Việt Nam chính quy, hiện đại, hội nhập quốc tế và phát triển…

Theo đó, phong trào thi đua tập trung vào các nội dung sau:

Thi đua lao động sản xuất, lập thành tích cá nhân, góp sức xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; triển khai công việc với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tích cực đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trên mọi lĩnh vực công tác; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc.

Thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh - sạch - đẹp - an toàn; công sở văn minh, tác phong làm việc khoa học; thể hiện sự chuyên nghiệp trong giao tiếp, ứng xử. Hình thành tác phong của người đăng kiểm chuyên nghiệp, tận tâm, vì người dân phục vụ. Trong mọi vị trí, hoàn cảnh và điều kiện công tác, phải luôn nỗ lực hoàn thành trách nhiệm được giao, tạo sự tin tưởng và thân thiện của lãnh đạo với đồng nghiệp và người dân.

Thi đua thực hiện tốt văn hóa công sở và các quy tắc ứng xử nơi công sở và với nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, và đạo đức công vụ. Làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CCVCLĐ.

Thi đua thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bằng phương thức cụ thể; nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thi đua đóng góp sáng kiến, hưởng ứng tích cực các phong trào do Công đoàn, Đoàn thanh niên Cục phát động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Cục.

Thi đua đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua chuyên đề, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Theo kế hoạch, sẽ tổ chức 2 đợt thi đua. Cụ thể đợt 1, từ đầu năm 2024 đến 01/05/2024, thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Cục Đăng kiểm Việt Nam, Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động .

 Đợt 2 từ 02/05/2024 đến hết năm 2024 thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tác giả: ĐKVN