Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
19CDRX/0065 Doanh nghiệp SXLR: CÔNG TY TNHH KWANG YANG VIỆT NAM; Nhãn hiệu: KYMCO; Tên thương mại: CANDY HERMOSA 50 ; Mã Kiểu Loại: CANDY HERMOSA 50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.20 l/100km 26/12/2019
19CDNX/0048 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: VESPA SEI GIORNI; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3.24 l/100km 25/12/2019
19CDRX/0064 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: VESPA PRIMAVERA 125 ABS-513; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.70 l/100km 25/12/2019
19CDRX/0063 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: ZIP 100- 411; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.83 l/100km 25/12/2019
19CDRX/0062 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: LIBERTY 125 Iget-111; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.74 l/100km 25/12/2019
19CDRX/0061 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: VESPA SPRINT 125 ABS-514; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.62 l/100km 25/12/2019
19CDRX/0060 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Vespa Gts Touring 300 ABS-718; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3.53 l/100km 25/12/2019
19CDRX/0059 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Vespa Gts Super Tech 300 ABS-715; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3.11 l/100km 25/12/2019
19CDRX/0058 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Vespa Gts Super 300 ABS-712; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3.53 l/100km 25/12/2019
19CDRX/0057 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Vespa Gts Super 150 ABS-611; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.66 l/100km 25/12/2019
19CDRX/0056 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Vespa Gts Super 125 ABS-511; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.62 l/100km 25/12/2019
19CDRX/0055 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: LIBERTY 125 3V ie-110; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.54 l/100km 25/12/2019
19CDRX/0054 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần xe điện Hà Tĩnh; Nhãn hiệu: FIGIORMO; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: MONO; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,40 l/100 km. 23/12/2019
19CDNX/0047 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: STREET TWIN; Mã Kiểu Loại: DP03; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,81 l/100km 23/12/2019
19CDNX/0046 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: SPEED TWIN; Mã Kiểu Loại: DD01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,57 l/100km 23/12/2019
19CDNX/0045 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: SCRAMBLER 1200 XE; Mã Kiểu Loại: DS01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,71 l/100km 23/12/2019
19CDNX/0044 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: SCRAMBLER 1200 XC; Mã Kiểu Loại: DS01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,71 l/100km 23/12/2019
19CDNX/0043 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: BONNEVILLE T120; Mã Kiểu Loại: DU01A; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,5 l/100km 23/12/2019
19CDNX/0042 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: BONNEVILLE T100 BLACK; Mã Kiểu Loại: DB01A; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3.69 l/100km 23/12/2019
19CDNX/0041 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: BONNEVILLE T100; Mã Kiểu Loại: DB01A; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3.69 l/100km 23/12/2019
19CDNX/0040 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: BONNEVILLE SPEEDMASTER; Mã Kiểu Loại: DV01A; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4.1 l/100km 23/12/2019
19CDNX/0039 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: BONNEVILLE BOBBER BLACK; Mã Kiểu Loại: DV01A; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4.1 l/100km 23/12/2019
19CDNX/0038 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: BONNEVILLE BOBBER; Mã Kiểu Loại: DV01A; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4.1 l/100km 23/12/2019
19CDRX/0053 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: Sirius-BGY3; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,99 l/100 km. 23/12/2019
19CDRX/0052 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: Sirius-BGY2; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,99 l/100 km. 23/12/2019
19CDRX/0051 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: Sirius-BGY1; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,99 l/100 km. 23/12/2019
19CDRX/0050 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: Sirius Fi-1FCC; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,57 l/100 km. 23/12/2019
19CDRX/0049 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: Sirius Fi-1FC9; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,57 l/100 km. 23/12/2019
19CDRX/0048 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: Sirius Fi-1FC8; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,57 l/100 km. 23/12/2019
19CDRX/0047 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: NVX-B63D; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,23 l/100 km. 23/12/2019