Giới thiệu

      Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá công nhận năng lực của các cơ sở cung cấp các dịch vụ được sử dụng  trong quá trình kiểm tra đóng mới và duy trì cấp tàu. Việc đánh giá sẽ bao gồm đánh giá hệ thống quản lý chất lượng, quy trình đào tạo và huấn luyện các nhân viên kỹ thuật, hiệu chuẩn và duy trì các trang thiết bị, kiểm soát nhà thầu phụ, các quy trình thực hiện công việc, việc thẩm tra chất lượng dịch vụ. 

      Phạm vi các dịch vụ được Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá công nhận bao gồm:

 1. Cơ sở đo chiều dày kết cấu thân tàu.
 2. Cơ sở kiểm tra phần thân tàu dưới nước.
 3. Cơ sở thử, bảo dưỡng và kiểm tra thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến điện và hàng hải lắp đặt trên tàu.
 4. Cơ sở thử chức năng thiết bị ghi dữ liệu hành trình (VDR) hoặc thiết bị ghi dữ liệu hành trình đơn giản (S-VDR) của tàu.
 5. Cơ sở bảo dưỡng hệ thống và thiết bị cứu hỏa của tàu.
 6. Cơ sở bảo dưỡng thiết bị cứu sinh của tàu.
 7. Cơ sở bảo dưỡng và thử xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu và thiết bị nâng hạ liên quan của tàu.
 8. Cơ sở thử tính kín của miệng hầm của tàu bằng thiết bị siêu âm.
 9. Cơ sở thực hiện thử hệ thống phủ bảo vệ bề mặt.
 10. Cơ sở kiểm tra không phá huỷ (NDT).
 11. Cơ sở thử nghiệm phá huỷ (DT) và các loại thử nghiệm khác.​
Hướng dẫn thực hiện công việc
Văn bản