Giới thiệu

​​Kiểm tra chứng nhận theo luật/Công ước quốc tế

1. Uỷ quyền của các Chính quyền Hàng hải

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã được chính phủ của các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Tuvalu, Mông cổ, Belize, Kiribati, Comoros uỷ quyền kiểm tra và cấp giấy chứng nhận theo các quy định của các Công ước quốc tế mà quốc gia đó tham gia.

Cục Đăng kiểm Việt Nam có đủ khả năng thực hiện kiểm tra theo luật cùng với kiểm tra phân cấp trên các tàu treo cờ của các quốc gia nói trên để cung cấp cho chủ tàu mọi sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí. Vì số lượng các chính phủ uỷ quyền là thước đo chính đối với uy tín quốc tế của một tổ chức phân cấp, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang cố gắng hết sức mình để tăng thêm sự uỷ quyền từ các chính phủ khác.


2. Kiểm tra theo uỷ quyền của tổ chức đăng kiểm nước ngoài

Theo thoả thuận đã ký với các tổ chức đăng kiểm nước ngoài, Cục Đăng kiểm Việt Nam thay mặt 18 tổ chức đăng kiểm trên thế giới tiến hành kiểm tra, giám sát kỹ thuật của các tàu mang cấp của họ, trong đó có các tổ chức đăng kiểm lớn như: LR (Anh), NK (Nhật Bản), KR (Hàn Quốc), DNV GL (Na Uy - Đức), ABS (Mỹ), MRS (Nga), BV (Pháp), v.v...

Tương tự như vậy các tổ chức đăng kiểm nước ngoài nêu trên cũng sẽ thực hiện kiểm tra các tàu mang cấp của Cục Đăng kiểm Việt Nam theo sự uỷ quyền của Cục Đăng kiểm Việt Nam khi cần thiết.


3. Kiểm tra chứng nhận theo luật/công ước quốc tế

Theo uỷ quyền của các chính quyền hàng hải, Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện đầy đủ các hoạt động thẩm định thiết kế, kiểm tra trong đóng mới và kiểm tra các tàu đang khai thác phù hợp các yêu cầu của các Công ước quốc tế. 

Hướng dẫn thực hiện công việc