Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
016KT/04TB Giải thích thống nhất Chương II-2 của Công ước SOLAS 74, Bộ luật FSS, Bộ luật FPT và các qui trình thử chống cháy liên quan 24/08/2004
015KT/04TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30/06/2004 29/07/2004
014KT/04TB Khiếm khuyết thường gặp đối với hệ thống bọc bảo vệ đường ống dầu cao áp của máy chính và máy phụ 14/07/2004
013KT/04TB Hướng dẫn kiểm tra Hệ thống báo động an ninh tàu. 13/07/2004
011KT/04TB Các qui định mới của IMO được thông qua tại Khóa họp lần thứ 51 của ủy ban Bảo vệ môi trường biển. 05/07/2004
012KT/04TB Các qui định mới của IMO được thông qua tại Khóa họp lần thứ 78 của ủy ban An toàn Hàng hải. 05/07/2004
010KT/04TB Trang bị AIS và danh mục trang thiết bị an toàn (mẫu E) cấp cho tàu đang khai thác chạy tuyến quốc tế 28/06/2004
009KT/04TB Danh mục bảo dưỡng và kiểm tra trang thiết bị an toàn. 11/06/2004
008KT/04TB Kiểm tra của các Chính quyền cảng liên quan đến việc thực hiện các qui định về an ninh hàng hải. 09/06/2004
007KT/04TB Khiếm khuyết thường gặp trên tàu liên quan đến hệ thống hút khô buồng máy và thử hàng năm epirb. 04/06/2004
006KT/04TB Nghị quyết A.948(23) của Tổ chức Hàng hải quốc tế về các hướng dẫn sửa đổi theo Hệ thống hài hòa kiểm tra và cấp giấy chứng nhận 07/04/2004
005KT/04TB Nghị quyết A.951(23) của Tổ chức Hàng hải quốc tế về các hướng dẫn sửa đổi đối với bình cứu hỏa xách tay dùng trong ngành hàng hải 06/04/2004
004KT/04TB Áp dụng Nghị quyết A.952(23) của Tổ chức Hàng hải quốc tế về các ký hiệu sử dụng trong sơ đồ cứu hỏa. 11/03/2004
003KT/04TB Áp dụng Nghị quyết MSC.146(77) của Tổ chức Hàng hải quốc tế 18/02/2004
001KT/04TB Hoãn trang bị Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu đặc biệt cho tàu đi qua kênh đào Panama. 09/01/2004
002KT/04TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31/12/2003 09/01/2004
019T/03TB Tóm tắt quyết định đưa ra tại kỳ họp lần thứ 50 của Uỷ ban bảo vệ môi trường hàng hải (MEPC50) vào ngày 1/12/2003đến 4/12/2003 24/11/2003
018KT/03TB Thông tư MSC/Circ.1083: “Giải thích thống nhất Qui định II-2/15.2.11 của Công ước SOLAS 74 có hiệu lực trước ngày 01/07/2002”. 01/11/2003
017KT/03TB Nghị quyết MSC.145(77): “Tiêu chuẩn về chức năng của thiết bị phát hiện mức nước của tàu chở hàng rời”. 30/10/2003
016KT/03TB Trang bị Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu đặc biệt cho tàu đi qua kênh đào Panama 28/10/2003
015KT/03TB Kiểm tra tàu theo Phụ lục IV của MARPOL 73/78 14/10/2003
014KT/03TB Thông tư MSC/Circ.1093 về bảo dưỡng định kỳ và duy trì trạng thái của xuồng cứu sinh, các thiết bị hạ xuồng và cơ cấu nhả khi có tải tác động 08/10/2003
013KT/03TB Tài liệu hướng dẫn kiểm tra tàu chở hàng rời và tàu chở dầu 29/09/2003
012KT/03TB Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho tàu theo Phụ lục IV của MARPOL 73/78 12/09/2003
011KT/03TB Các yêu cầu mới kiểm tra phần thân tàu đối với tàu chở hàng tổng hợp 10/06/2003
010KT/03TB Áp dụng Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại (Công ước AFS) 19/05/2003
009KT/03TB Trang bị hệ thống nhận dạng tự động (AIS) cho tàu 14/05/2003
008KT/03TB Thông báo về hội chứng viêm đường hô hấp cấp trong ngành hàng hải 08/05/2003
007KT/03TB Các trang thiết bị tài liệu trang bị cho tàu/bến cảng theo qui định an ninh hàng hải quốc tế 21/04/2003
006KT/03TB Trang bị tập III sổ tay IAMSAR 13/03/2003