Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
020TI/11TB Áp dụng Quy định II-2/4.5.7 của Công ước SOLAS 74 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.291(87). 09/06/2011
019TI/11TB Văn bản số 713/ĐKVN-QP ngày 24/05/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về giám sát đóng mới/ hoán cải các tàu biển thi công sai thiết kế. 27/05/2011
016TI/11TB Văn bản số 725/ĐKVN ngày 25/05/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về tăng cường kiểm soát đối với tàu có nguy cơ lưu giữ PSC cao. 26/05/2011
017TI/11TB Văn bản số 728/ĐKVN ngày 25/05/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận công nhận năng lực các trạm thử, phòng thí nghiệm và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tàu biển. 26/05/2011
018TI/11TB Sửa đổi và cấp lại Phụ bản đính kèm Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm không khí (S.APP). 26/05/2011
015TI/11TB Kiểm soát dầu cặn (dầu thải) theo quy định của Phụ lục I, Công ước MARPOL 73/78 và Nghị quyết MEPC.187(59). 20/05/2011
013TI/11TB Văn bản số 668/ĐKVN ngày 17/05/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về trang bị hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái (BNWAS). 17/05/2011
014TI/11TB Văn bản số 669/ĐKVN ngày 17/05/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về kiểm tra bổ sung đối với tàu biển đóng mới xuất xưởng quá 6 tháng sau khi hạ thuỷ. 17/05/2011
012TI/11TB Giải thích thống nhất SC 240 của IACS cho Quy định II-2/5.2.1.1 của Công ước SOLAS đối với thiết bị đóng kín ống thông gió buồng ắc quy của tàu. 12/05/2011
011TI/11TB Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT ngày 19 tháng 04 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 05/05/2011
010TI/11TB Văn bản số 2219/BGTVT-ATGT ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải. 24/04/2011
009TI/11TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2011 06/04/2011
008TI/11TB Báo cáo về các trang thiết bị của tàu có khiếm khuyết cho Cơ quan An toàn hàng hải Australia. 11/03/2011
006TI/11TB Quy định về xả thải rác từ tàu trong khu vực đặc biệt theo Phụ lục V, Công ước MARPOL 73/78, có hiệu lực với vùng biển Ca-ri-bê mở rộng. 10/03/2011
007TI/11TB Một số lưu ý khi chở hàng rời rắn có khả năng hóa lỏng bằng tàu biển. 10/03/2011
005TI/11TB Một số lưu ý về lỗi/ khiếm khuyết liên quan đến thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến điện GMDSS của tàu biển. 12/02/2011
004TI/11TB Khiếm khuyết PSC liên quan đến van đóng nhanh của két dầu nhiên liệu. 09/02/2011
003TI/11TB Hướng dẫn thực hành quản lý tốt nhất để ngăn cản cướp biển trong vùng vịnh Aden và ngoài khơi bờ biển Somalia. 27/01/2011
002TI/11TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2010. 25/01/2011
001TI/11TB Giải thích thống nhất Chương 12 của Bộ luật quốc tế về các hệ thống phòng chống cháy (FSS Code) 14/01/2011
036TI/10TB Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho tàu biển theo Bộ luật quốc tế về chở xô hàng rời rắn bằng đường biển (IMSBC) của IMO từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. 31/12/2010
035TI/10TB Thông báo về việc thay mẫu giấy chứng nhận phù hợp vận chuyển hàng nguy hiểm và sửa đổi bổ sung các yêu cầu đối với các loại hàng nguy hiểm khác nhau ngoại trừ các hàng nguy hiểm rắn chở xô theo quy định II-2/19 của SOLAS 1974. 29/12/2010
034TI/10TB Thông tin về việc cấm sử dụng amiăng trên tàu biển theo Thông tư MSC.1/Circ.1374 của IMO. 27/12/2010
033TI/10TB Trang bị hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái (BNWAS) cho tàu biển theo Quy định V/19.2.2.2 của Công ước SOLAS. 13/12/2010
032TI/10TB Thông tư MEPC.1/Circ.736 của Uỷ ban Bảo vệ môi trường biển thuộc Tổ chức Hàng hải quốc tế về hướng dẫn ghi các hoạt động trong Sổ Nhật ký dầu Phần I - Các hoạt động buồng máy (cho tất cả các tàu). 22/11/2010
031TI/10TB Thay đổi đối với Phụ bản (mẫu A và B) của Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm dầu theo sửa đổi, bổ sung năm 2009 của Phụ lục I, Công ước MARPOL. 15/11/2010
030TI/10TB Sửa đổi hướng dẫn soạn thảo Sổ tay chằng buộc hàng hoá theo Thông tư MSC.1/Circ.1353của IMO. 08/11/2010
029TI/10TB Trang bị Kế hoạch chuyển dầu hàng trên biển giữa tàu với tàu cho tàu chở dầu theo sửa đổi, bổ sung của Phụ lục I, Công ước MARPOL 73/78. 05/11/2010
028TI/10TB Áp dụng Bộ luật quốc tế về chở xô hàng rời rắn bằng đường biển (IMSBC) của IMO cho tàu biển từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. 04/11/2010
027TI/10TB Mẫu Sổ Nhật ký dầu mới theo Nghị quyết MEPC.187(79) của Tổ chức Hàng hải quốc tế. 03/11/2010