Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
015KT/08TB Các quy định mới của Công ước SOLAS 74, Bộ luật LSA và Bộ luật FSS có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2008 22/04/2008
014KT/08TB Nghị quyết MEPC.157(55) - “Khuyến nghị về tiêu chuẩn đối với lưu lượng thải nước thải chưa qua xử lý từ tàu” 21/04/2008
013KT/08TB Danh mục kiểm tra nhanh trước khi tàu vào cảng nhằm giảm thiểu nguy cơ tàu bị lưu giữ do có các khiếm khuyết ảnh hưởng đến khả năng hoạt động an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường 16/04/2008
012KT/08TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2008 07/04/2008
011KT/08TB Hướng dẫn Kiểm tra chu kỳ phân cấp tàu đang khai thác B-04 (phiên bản năm 2008 24/03/2008
010KT/08TB Lập Chương trình kiểm tra nâng cao tại các đợt kiểm tra trung gian và định kỳ tàu chở dầu và tàu chở hàng rời 10/03/2008
010KT/08TB Các mẫu đính kèm thông báo 010KT/08TB 10/03/2008
009KT/08TB Chiến dịch kiểm tra mở rộng của Chính quyền cảng Thổ Nhỹ Kỳ 07/03/2008
008KT/08TB Quy định về hạn chế việc đốt chất thải trên các tàu biển hoạt động ven bờ California, Hoa Kỳ. 04/02/2008
007KT/08TB Hướng dẫn việc bảo dưỡng và thử la bàn từ của Chính quyền Hàng hải Panama 01/02/2008
006KT/08TB Chiến dịch kiểm tra tập trung liên quan đến việc tuân thủ các quy định của Phụ lục I, MARPOL 73/78, của Chính quyền cảng Bahrain và Chính quyền cảng các nước tham gia Riyadh MOU 27/01/2008
005KT/08TB Bổ sung quy trình về việc tiếp cận nhanh chóng chương trình máy tính ở trên bờ dùng để tính toán sức bền còn lại và ổn định tai nạn trong SOPEP của tàu chở dầu có trọng tải từ 5000 tấn trở lên 26/01/2008
004KT/08TB Yêu cầu của Chính quyền Hàng hải Australia về việc kiểm tra, bảo dưỡng và kiểm tra của Chính quyền cảng đối với thang lên xuống khu vực sinh hoạt của tàu 25/01/2008
003KT/08TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2007 21/01/2008
002KT/08TB Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001 có hiệu lực từ ngày 17 tháng 09 năm 2008 và việc áp dụng Công ước này theo Quy định EU Regulation (EC) No. 782/2003 của Cộng đồng Châu Âu 04/01/2008
001KT/08TB Áp dụng Chỉ thị EU Directive 1999/32/EC về giới hạn hàm lượng lưu huỳnh thấp của dầu nhẹ hàng hải (marine gas oil) sử dụng trên các tàu hoạt động trong vùng nước của Cộng đồng Châu Âu từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 03/01/2008
047KT/07TB Áp dụng Quy định V/19-1 của Sửa đổi, bổ sung năm 2006 của Công ước SOLAS 74 về việc nhận biết và theo dõi tầm xa đối với tàu biển 28/12/2007
046KT/07TB Thông tư MSC-MEPC.4/Circ.2 của IMO liên quan đến Quy tắc về thực hành đúng đắn đối với nhân viên kiểm tra của Chính quyền cảng 26/12/2007
045KT/07TB Thông tư MSC.1/Circ.1240 của IMO về giải thích thống nhất đối với hệ thống chữa cháy cố định bằng khí cho các hầm hàngtheo quy định của Bộ luật quốc tế về các hệ thống an toàn chống cháy (FSS) 13/12/2007
044KT/07TB Thông tư MSC.1/Circ.1252 của IMO về hướng dẫn đối với việc thử hàng năm Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) 11/12/2007
043KT/07TB Thông tư MSC.1/Circ.1249 của IMO về sửa đổi, bổ sung đối với Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn hàng không và hàng hải (IAMSAR) 10/12/2007
042KT/07TB Thông tư MSC.1/Circ.1245 của IMO về Hướng dẫn đối với sơ đồ kiểm soát hư hỏng và thông tin kiểm soát hư hỏng đối với thuyền trưởng 08/12/2007
041KT/07TB Giải thích thống nhất của IMO đối với Quy định III/31.1.4 của Công ước SOLAS 74 về trang bị phao bè ở vị trí xa của tàu 07/12/2007
040KT/07TB Bảo vệ đường ống cấp dầu đốt cao áp của động cơ theo Quy định II-2/15.2.9 và II-2/15.2.12 của Sửa đổi, bổ sung tháng 05 năm 1994 của Công ước SOLAS 74 và quy định của Hệ thống Quy phạm Phân cấp và Đóng tàu biển vỏ thép 15/11/2007
039KT/07TB Triển khai áp dụngNghị quyết MSC.215(82) của IMO về Tiêu chuẩn chức năng của lớp phủ bề mặt bảo vệ dùng cho két chứa nước biển chuyên dùng để dằn của tất cả các kiểu tàu và không gian mạn kép của tàu chở hàng rời 13/11/2007
038KT/07TB Bố trí thiết bị phát báo ra đa (rada transponder) trên các tàu được trang bị xuồng cứu sinh kiểu hạ rơi tự do phù hợp với Quy định III/6.2.2 của công ước SOLAS 74 12/11/2007
037KT/07TB Áp dụng dụng Tiêu chuẩn IEC 60092-502 về trang thiết bị điện lắp đặt trên tàu chở hàng lỏng theo Quy định II-1/45.11 của Công ước SOLAS 74 06/11/2007
036KT/07TB Áp dụng hệ thống hài hoà kiểm tra và cấp giấy chứng nhận (HSSC) cho tàu mang cờ quốc tịch Panama 26/10/2007
035KT/07TB Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu (AFS 2001) có hiệu lực vào ngày 17 tháng 09 năm 2008 25/10/2007
034KT/07TB Nội dung: Sử dụng Biên bản kiểm tra thiết bị nâng hàng (Survey Report of Lifting Appliance) (mẫu CG-8). 05/10/2007