Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
033KT/08TB Kiểm tra của Chính quyền cảng Nhật Bản liên quan đến việc thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu (Công ước AFS 2001). 08/09/2008
032KT/08TB Không đưa tàu chỉ được phép hoạt động trong vùng biển Việt Nam đến cảng của nước ngoài 03/09/2008
031KT/08TB Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền Cảng về việc áp dụng các quy định liên quan đến an toàn hàng hải theo Chương V của Công ước SOLAS 74 đối với tàu biển 27/08/2008
030KT/08TB Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền Cảng về việc áp dụng các quy định liên quan đến an toàn hàng hải theo Chương V của Công ước SOLAS 74 đối với tàu biển 08/08/2008
027KT/08TB Thông tư MSC/Circ.1277 - "Khuyến nghị tạm thời về điều kiện để uỷ quyền cho cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến xuồng cứu sinh, thiết bị hạ xuồng và cơ cấu nhả khi có tải". 14/07/2008
028KT/08TB Nghị quyết A.1004(25) liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục IV - “Tín hiệu cấp cứu” của Quy tắc quốc tế về việc phòng ngừa va chạm trên biển năm 1972 (COLREG 72). 14/07/2008
029KT/08TB Nghị quyết A.997(25) - “Hướng dẫn kiểm tra theo Hệ thống hài hoà kiểm tra và cấp giấy chứng nhận năm 2007”. 14/07/2008
026KT/08TB Thông tư SN.1/Circ.271 về hướng dẫn lắp đặt ra đa trên tàu. 10/07/2008
025KT/08TB Áp dụng Khuyến nghị số 98 của IACS về “Trách nhiệm của các kiểm tra viên theo quy định của các công ước và bộ luật”. 07/07/2008
023KT/08TB Nghị quyết MSC.192(79) của Uỷ ban An toàn hàng hải về Tiêu chuẩn chức năng sửa đổi đối với thiết bị ra đa 01/07/2008
024KT/08TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2008. 01/07/2008
022KT/08TB Thông tư MSC.1/Circ.1255 của Uỷ ban An toàn hàng hải về "Hướng dẫn cho chủ tàu/ người khai thác tàu soạn thảo quy trình kéo khẩn cấp". 27/06/2008
020KT/08TB Các quy định và hướng dẫn quan trọng được thông qua và phê chuẩn tại khoá họp 84 của Uỷ ban An toàn hàng hải. 26/06/2008
021KT/08TB Các quy định và hướng dẫn về việc nhận biết và theo dõi tầm xa tàu biển được thông qua tại khoá họp thứ 84 của Uỷ ban An toàn hàng hải. 26/06/2008
019KT/08TB Thông tư MSC.1/Circ.1275 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Uỷ ban An toàn hàng hải về số lượng và việc bố trí các bình cứu hoả xách tay trên Thông tư MSC.1/Circ.1275 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Uỷ ban An toàn hàng hải về số lượng và việc bố trí các bình cứu hoả xách tay trên tàu biển. 25/06/2008
018KT/08TB Nghị quyết MEPC.159(55) về Hướng dẫn sửa đổi liên quan đến việc thực hiện tiêu chuẩn thải và thử chức năng đối với thiết bị xử lý nước thải 09/05/2008
017KT/08TB Khiếm khuyết bơm cứu hoả sự cố 02/05/2008
016KT/08TB Văn bản số 468/ĐKVN ngày 29 tháng 04 năm 2008 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về nâng cao chất lượng công tác quản lý tàu, loại trừ các khiếm khuyết có thể dẫn đến việc tàu bị lưu giữ PSC 29/04/2008
015KT/08TB Các quy định mới của Công ước SOLAS 74, Bộ luật LSA và Bộ luật FSS có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2008 22/04/2008
014KT/08TB Nghị quyết MEPC.157(55) - “Khuyến nghị về tiêu chuẩn đối với lưu lượng thải nước thải chưa qua xử lý từ tàu” 21/04/2008
013KT/08TB Danh mục kiểm tra nhanh trước khi tàu vào cảng nhằm giảm thiểu nguy cơ tàu bị lưu giữ do có các khiếm khuyết ảnh hưởng đến khả năng hoạt động an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường 16/04/2008
012KT/08TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2008 07/04/2008
011KT/08TB Hướng dẫn Kiểm tra chu kỳ phân cấp tàu đang khai thác B-04 (phiên bản năm 2008 24/03/2008
010KT/08TB Lập Chương trình kiểm tra nâng cao tại các đợt kiểm tra trung gian và định kỳ tàu chở dầu và tàu chở hàng rời 10/03/2008
010KT/08TB Các mẫu đính kèm thông báo 010KT/08TB 10/03/2008
009KT/08TB Chiến dịch kiểm tra mở rộng của Chính quyền cảng Thổ Nhỹ Kỳ 07/03/2008
008KT/08TB Quy định về hạn chế việc đốt chất thải trên các tàu biển hoạt động ven bờ California, Hoa Kỳ. 04/02/2008
007KT/08TB Hướng dẫn việc bảo dưỡng và thử la bàn từ của Chính quyền Hàng hải Panama 01/02/2008
006KT/08TB Chiến dịch kiểm tra tập trung liên quan đến việc tuân thủ các quy định của Phụ lục I, MARPOL 73/78, của Chính quyền cảng Bahrain và Chính quyền cảng các nước tham gia Riyadh MOU 27/01/2008
005KT/08TB Bổ sung quy trình về việc tiếp cận nhanh chóng chương trình máy tính ở trên bờ dùng để tính toán sức bền còn lại và ổn định tai nạn trong SOPEP của tàu chở dầu có trọng tải từ 5000 tấn trở lên 26/01/2008