Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
004TI/11TB Khiếm khuyết PSC liên quan đến van đóng nhanh của két dầu nhiên liệu. 09/02/2011
003TI/11TB Hướng dẫn thực hành quản lý tốt nhất để ngăn cản cướp biển trong vùng vịnh Aden và ngoài khơi bờ biển Somalia. 27/01/2011
002TI/11TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2010. 25/01/2011
001TI/11TB Giải thích thống nhất Chương 12 của Bộ luật quốc tế về các hệ thống phòng chống cháy (FSS Code) 14/01/2011
036TI/10TB Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho tàu biển theo Bộ luật quốc tế về chở xô hàng rời rắn bằng đường biển (IMSBC) của IMO từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. 31/12/2010
035TI/10TB Thông báo về việc thay mẫu giấy chứng nhận phù hợp vận chuyển hàng nguy hiểm và sửa đổi bổ sung các yêu cầu đối với các loại hàng nguy hiểm khác nhau ngoại trừ các hàng nguy hiểm rắn chở xô theo quy định II-2/19 của SOLAS 1974. 29/12/2010
034TI/10TB Thông tin về việc cấm sử dụng amiăng trên tàu biển theo Thông tư MSC.1/Circ.1374 của IMO. 27/12/2010
033TI/10TB Trang bị hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái (BNWAS) cho tàu biển theo Quy định V/19.2.2.2 của Công ước SOLAS. 13/12/2010
032TI/10TB Thông tư MEPC.1/Circ.736 của Uỷ ban Bảo vệ môi trường biển thuộc Tổ chức Hàng hải quốc tế về hướng dẫn ghi các hoạt động trong Sổ Nhật ký dầu Phần I - Các hoạt động buồng máy (cho tất cả các tàu). 22/11/2010
031TI/10TB Thay đổi đối với Phụ bản (mẫu A và B) của Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm dầu theo sửa đổi, bổ sung năm 2009 của Phụ lục I, Công ước MARPOL. 15/11/2010
030TI/10TB Sửa đổi hướng dẫn soạn thảo Sổ tay chằng buộc hàng hoá theo Thông tư MSC.1/Circ.1353của IMO. 08/11/2010
029TI/10TB Trang bị Kế hoạch chuyển dầu hàng trên biển giữa tàu với tàu cho tàu chở dầu theo sửa đổi, bổ sung của Phụ lục I, Công ước MARPOL 73/78. 05/11/2010
028TI/10TB Áp dụng Bộ luật quốc tế về chở xô hàng rời rắn bằng đường biển (IMSBC) của IMO cho tàu biển từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. 04/11/2010
027TI/10TB Mẫu Sổ Nhật ký dầu mới theo Nghị quyết MEPC.187(79) của Tổ chức Hàng hải quốc tế. 03/11/2010
026TI/10TB Việc sử dụng máy, vật liệu và trang thiết bị dùng cho đóng mới/sửa chữa tàu biển 20/10/2010
023KT/10TB Chiến dịch kiểm tra tập trung về an toàn hành hải của các Chính quyền cảng thành viên Riyadh-MOU 05/10/2010
024KT/10TB Hoa Kỳ từ chối các tàu dưới tiêu chuẩn vào vùng nước của nước này. 05/10/2010
025KT/10TB Giải thích thống nhất quy định 22.1.6 Chương 5 SOLAS 74 do IMO đưa ra. 05/10/2010
022KT/10TB Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2008 của Phụ lục VI, Công ước MARPOL 73/78 liên quan đến ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tàu gây ra 04/10/2010
021KT/10TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30 tháng 09 năm 2010. 30/09/2010
020KT/10TB Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm từ dầu nhiên liệu 2001 (Bunker Convention 2001) có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 18 tháng 09 năm 2010 05/09/2010
019KT/10TB Cấm lắp đặt mới các vật liệu có chứa amiăng trên tàu biển 18/08/2010
018KT/10TB Chiến dịch kiểm tra tập trung về các chất độc hại (chất gây ô nhiễm biển) được vận chuyển bằng đường biển dưới hình thức đóng gói của các Chính quyền Cảng thành viên Indian Ocean-MOU. 13/08/2010
017KT/10TB Chiến dịch kiểm tra tập trung về ổn định hư hỏng đối với tàu chở hàng lỏng của các Chính quyền Cảng thành viên Black Sea-MOU. 03/08/2010
016KT/10TB Chiến dịch kiểm tra tập trung về ổn định hư hỏng đối với tàu chở hàng lỏng của các Chính quyền Cảng thành viên Paris-MOU. 28/07/2010
015KT/10TB Chiến dịch kiểm tra tập trung về các chất độc hại (chất gây ô nhiễm biển) được vận chuyển bằng đường biển dưới hình thức đóng gói của các Chính quyền Cảng thành viên Tokyo-MOU. 24/07/2010
014KT/10TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2010. 09/07/2010
013KT/10TB Paris MOU áp dụng Hệ thống kiểm tra tàu mới (NIR) từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. 28/06/2010
011KT/10TB Thông tư MSC.1/Circ.1367 của IMO về sửa đổi, bổ sung đối với Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn hàng không và hàng hải (IAMSAR). 23/06/2010
012KT/10TB Thông tin cập nhật về việc áp dụng Công ước quốc tế về quản lý nước dằn và cặn lắng nước dằn năm 2004 (BMW) của IMO. 23/06/2010