Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
015TI/15TB Quy định mới về sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp đối với tàu biển neo đậu tại vùng nước Hồng Kông, Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 25/05/2015
013TI/15TB Trang bị van đóng nhanh cho các két dầu nhiên liệu trong buồng máy theo Quy định II-2/4.2.2.3.4 của Công ước SOLAS. 07/05/2015
014TI/15TB Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2015/TT-BGTVT quy định về vùng hoạt động của tàu biển chở hàng trong vịnh Bắc Bộ. 07/05/2015
012TI/15TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.13 cập nhật ngày 31 tháng 3 năm 2015 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 03/04/2015
011TI/15TB Nghị quyết MSC.388(94) về sửa đổi, bổ sung đối với Nghị quyết A.761(18) - Khuyến nghị về điều kiện phê chuẩn cơ sở bảo dưỡng phao bè bơm hơi. 24/02/2015
010/TI/15TB Quy định về trang bị hệ thống khí trơ bảo vệ két hàng cho tàu chở dầu và tàu chở hóa chất được đóng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 13/02/2015
009TI/15TB Quy định về trang bị máy tính kiểm tra ổn định hư hỏng (Damage Stability Instrument) cho tàu chở hàng lỏng 12/02/2015
008TI/15TB Quy định mới của Công ước SOLAS về trang bị cứu hỏa cho khu vực xếp hàng trên boong của tàu được thiết kế để chở container có sống chính được đặt từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 11/02/2015
007TI/15TB Thông tư MSC.1/Circ.1499 về giải thích thống nhất Chương 3 của Bộ luật Quốc tế về các hệ thống an toàn chống cháy của tàu (FSS Code) liên quan đến bộ dụng cụ thở sử dụng không khí nén 31/01/2015
006TI/15TB Thông tư MSC.1/Circ.1485 khuyến nghị việc thực hiện sớm Quy định XI-1/7 của Công ước SOLAS về trang bị dụng cụ thử môi trường xách tay dùng để thử môi trường trong không gian kín của tàu 29/01/2015
002TI/15TB Bộ luật của IMO/ILO/UNECE về thực hành đối với việc đóng gói các đơn nguyên vận chuyển hàng hóa (CTU Code) 23/01/2015
003TI/15TB Thông tư MSC.1/Circ.1495 của Ủy ban An toàn hàng hải về giải thích thống nhất Quy định V/23.3.3 của Công ước SOLAS liên quan đến thang hoa tiêu của tàu 23/01/2015
004TI/15TB Thông tư MSC.1/Circ.1496 của Ủy ban An toàn hàng hải về giải thích thống nhất Phụ chương của Công ước SOLAS liên quan đến thông tin về hải đồ và hải đồ điện tử trong Bản ghi trang thiết bị đính kèm giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị tàu hàng, giấy chứng nhận an toàn tàu khách, và giấy chứng nhận an toàn tàu hàng 23/01/2015
005TI/15TB Thông tư MSC.1/Circ.1498 của Ủy ban An toàn hàng hải về tài liệu thông tin liên quan đến Bộ luật của IMO/ILO/UNECE về thực hành đối với việc đóng gói các đơn nguyên vận chuyển hàng hóa (CTU Code) 23/01/2015
001TI/15CTB Hướng dẫn giám sát kỹ thuật công trình biển 07/01/2015
001TI/15TB Nghị định số 121/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 và chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển 05/01/2015
TI2014 Tổng hợp các Thông báo kỹ thuật tàu biển trong năm 2014 31/12/2014
026TI/14TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.13 cập nhật ngày 31 tháng 12 năm 2014 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 31/12/2014
024TI/14TB Một số quy định quan trọng của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 15/12/2014
025TI/14TB Thực hiện Bộ luật quốc tế về vận chuyển xô hàng rời rắn bằng đường biển sửa đổi (Bộ luật IMSBC phiên bản 2014). 15/12/2014
023TI/14TB Indonesia đã phê chuẩn gia nhập Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất do ô nhiễm dầu nhiên liệu (BUNKERS 2001) và Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu (AFS 2001). 17/11/2014
022TI/14TB Quy định mới về hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu sử dụng cho tàu biển hoạt động trong khu vực kiểm soát phát thải có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 28/10/2014
021TI/14TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.12 cập nhật ngày 30 tháng 9 năm 2014 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 01/10/2014
020TI/14TB Cấp lại Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm dầu (IOPP) và Phụ bản đính kèm (IOPP.SA và IOPP.SB). 26/09/2014
019TI/14TB Thông báo số 3484 và 3485 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về bệnh do virút ebola 16/09/2014
018TI/14TB Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng thành viên Riyadh-MOU về các hệ thống an toàn chống cháy của tàu từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 15/09/2014
017TI/14TB Giải thích thống nhất đối với chương II-2 SOLAS, Bộ luật quốc tế về các hệ thống an toàn chống cháy (Bộ luật FSS), Bộ luật quốc tế về áp dụng các quy trình thử lửa 2010 (Bộ luật FTP). 08/09/2014
016TI/14TB Cấp lại Giấy chứng nhận phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm (CHM) và Danh mục hàng kèm theo phù hợp với Bổ sung sửa đổi 2012 đối với Bộ luật IBC. 04/09/2014
015TI/14TB Phương pháp chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu của máy lái chính và máy lái phụ trang bị cho tàu theo Quy định II-1/19 của Công ước SOLAS được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.365(93) 26/08/2014
013TI/14TB Thông tư MSC.1/Circ.1477 của IMO - Hướng dẫn lựa chọn dụng cụ thử môi trường xách tay dùng để thử môi trường trong không gian kín của tàu theo Quy định XI-1/7 của Công ước SOLAS 25/08/2014