Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
026TI/14TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.13 cập nhật ngày 31 tháng 12 năm 2014 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 31/12/2014
024TI/14TB Một số quy định quan trọng của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 15/12/2014
025TI/14TB Thực hiện Bộ luật quốc tế về vận chuyển xô hàng rời rắn bằng đường biển sửa đổi (Bộ luật IMSBC phiên bản 2014). 15/12/2014
023TI/14TB Indonesia đã phê chuẩn gia nhập Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất do ô nhiễm dầu nhiên liệu (BUNKERS 2001) và Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu (AFS 2001). 17/11/2014
022TI/14TB Quy định mới về hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu sử dụng cho tàu biển hoạt động trong khu vực kiểm soát phát thải có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 28/10/2014
021TI/14TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.12 cập nhật ngày 30 tháng 9 năm 2014 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 01/10/2014
020TI/14TB Cấp lại Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm dầu (IOPP) và Phụ bản đính kèm (IOPP.SA và IOPP.SB). 26/09/2014
019TI/14TB Thông báo số 3484 và 3485 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về bệnh do virút ebola 16/09/2014
018TI/14TB Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng thành viên Riyadh-MOU về các hệ thống an toàn chống cháy của tàu từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 15/09/2014
017TI/14TB Giải thích thống nhất đối với chương II-2 SOLAS, Bộ luật quốc tế về các hệ thống an toàn chống cháy (Bộ luật FSS), Bộ luật quốc tế về áp dụng các quy trình thử lửa 2010 (Bộ luật FTP). 08/09/2014
016TI/14TB Cấp lại Giấy chứng nhận phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm (CHM) và Danh mục hàng kèm theo phù hợp với Bổ sung sửa đổi 2012 đối với Bộ luật IBC. 04/09/2014
015TI/14TB Phương pháp chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu của máy lái chính và máy lái phụ trang bị cho tàu theo Quy định II-1/19 của Công ước SOLAS được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.365(93) 26/08/2014
013TI/14TB Thông tư MSC.1/Circ.1477 của IMO - Hướng dẫn lựa chọn dụng cụ thử môi trường xách tay dùng để thử môi trường trong không gian kín của tàu theo Quy định XI-1/7 của Công ước SOLAS 25/08/2014
014TI/14TB Thông tư MSC.1/Circ.1475 của IMO - Hướng dẫn liên quan đến khối lượng toàn bộ được xác nhận của container vận chuyển hàng hóa 25/08/2014
012TI/14TB Nghị quyết MSC.350(92) về sửa đổi, bổ sung đối với Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 (SOLAS) liên quan đến yêu cầu huấn luyện vào không gian kín và cứu nạn trên tàu 15/08/2014
011TI/14TB Nghị quyết MSC.352(92) về sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (ISM) liên quan đến việc định biên thuyền viên của tàu và việc thẩm tra của công ty 14/08/2014
010TI/14TB Hướng dẫn công tác chuẩn bị đối với Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng về thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 30 tháng 11 năm 2014 11/08/2014
009TI/14TB Bảng câu hỏi được sử dụng trong Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng tham gia Thỏa thuận kiểm tra nhà nước tại cảng biển khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Tokyo-MOU), Thỏa thuận kiểm tra nhà nước tại cảng biển khu vực Tây Âu - Bắc Đại Tây Dương (Paris- MOU) và Thỏa thuận kiểm tra nhà nước tại cảng biển khu vực Biển Đen (Black Sea-MOU) về thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 30 tháng 11 năm 2014 30/07/2014
007TI/14TB Các khiếm khuyết PSC của tàu liên quan đến việc thực hiện Công ước Lao động hàng hải năm 2006 (MLC) 07/07/2014
008TI/14TB Một số lưu ý liên quan đến Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng tham gia Thỏa thuận kiểm tra nhà nước tại cảng biển khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Tokyo-MOU) và Thỏa thuận kiểm tra nhà nước tại cảng biển khu vực Tây Âu - Bắc Đại Tây Dương (Paris-MOU) về thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 30 tháng 11 năm 2014. 07/07/2014
006TI/14TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.12 cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2014 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 01/07/2014
004TI/14TB Tiêu chuẩn chức năng sửa đổi đối với thiết bị ghi dữ liệu hành trình lắp đặt trên tàu từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 theo Nghị quyết MSC.333(90) 26/05/2014
005TI/14TB Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng tham gia Thỏa thuận kiểm tra nhà nước tại cảng biển khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Tokyo-MOU) và Thỏa thuận kiểm tra nhà nước tại cảng biển khu vực Tây Âu - Bắc Đại Tây Dương (Paris-MOU) về thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 30 tháng 11 năm 2014 26/05/2014
003TI/14TB Áp dụng quy định mới và quy định sửa đổi đối với bộ trang bị dùng cho người cứu hỏa và thiết bị vô tuyến điện thoại cầm tay hai chiều dùng cho đội cứu hỏa trên tàu theo sửa đổi, bổ sung năm 2012 của Công ước SOLAS và Bộ luật FSS. 22/05/2014
002TI/14TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.12 cập nhật ngày 31 tháng 03 năm 2014 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 31/03/2014
001TI/14TB Thực hiện Nghị định số 161/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển 26/01/2014
001TI/14CTB Hướng dẫn giám sát kỹ thuật công trình biển 03/01/2014
TI2013 Tổng hợp các Thông báo kỹ thuật tàu biển trong năm 2013 31/12/2013
027TI/13TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.11 cập nhật ngày 31 tháng 12 năm 2013 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 31/12/2013
028TI/13TB Hướng dẫn áp dụng Quy định 3.1 và Tiêu chuẩn A3.1 về khu vực sinh hoạt và phương tiện giải trí của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 đối với tàu hiện có mang cờ quốc tịch Việt Nam. 31/12/2013