Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
004TI/20TB Chính quyền cảng Liên minh Châu Âu thực hiện kiểm tra tài liệu của tàu liên quan đến giám sát, báo cáo và thẩm tra phát thải điôxít cácbon (CO2) từ vận tải biển (EU MRV). 16/01/2020
003TI/20TB Văn bản số 48/ĐKVN-TB ngày 06/01/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về tình hình cướp biển và cướp có vũ trang nhằm vào tàu năm 2019 tại Vịnh Guinea. 06/01/2020
002TI/20TB Văn bản số 29/ĐKVN-TB ngày 03/01/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về thực hiện kiểm tra tăng cường đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế trong năm 2020. 03/01/2020
001TI/20TB Văn bản số 23/ĐKVN-TB ngày 03/01/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị tập huấn về báo cáo trực tuyến dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển. 03/01/2020
031TI/19TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.17 cập nhật ngày 31/10/2019 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 01/11/2019
030TI/19TB Nghị quyết MSC.471(101) về Tiêu chuẩn chức năng đối với phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp nổi tự do (EPIRB) hoạt động trên tần số 406 MHz. 13/09/2019
029TI/19TB Nghị quyết MSC.459(101) về Sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật quốc tế về trang thiết bị cứu sinh (LSA) liên quan đến mái chèo xuồng cứu sinh và thiết bị hạ xuồng cấp cứu có trang bị cơ cấu thao tác quay tay. 12/09/2019
028TI/19TB Nghị quyết MSC.461(101) sửa đổi, bổ sung toàn diện Bộ luật quốc tế về chương trình kiểm tra nâng cao trong quá trình kiểm tra tàu chở hàng rời và tàu chở dầu năm 2011 (2011 ESP Code). 11/09/2019
027TI/19TB Văn bản số 3506/ĐKVN-CN ngày 09/09/2019 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về Quy định số 1257/2013 của Liên minh châu Âu về tái sinh tàu. 09/09/2019
026TI/19TB Hướng dẫn thực hiện quy định về hàm lượng lưu huỳnh 0,50% theo Phụ lục VI Công ước MARPOL. 27/08/2019
025TI/19TB Thông tư MEPC.1/Circ.881của Tổ chức Hàng hải quốc tế về Hướng dẫn về Kiểm soát của Quốc gia có cảng về các biện pháp dự phòng để xử lý dầu nhiên liệu không tuân thủ. 26/08/2019
024TI/19TB Nghị quyết MSC.462(101) sửa đổi, bổ sung toàn diện Bộ luật quốc tế về hàng rời rắn chở xô bằng đường biển. 26/08/2019
023TI/19TB Thông tư MEPC.1/Circ.882 về áp dụng sớm các quy trình xác minh mẫu dầu nhiên liệu theo Phụ lục VI MARPOL. 23/08/2019
022TI/19TB Nghị quyết MEPC.300(72) - Bộ luật về phê duyệt hệ thống quản lý nước dằn tàu (Bộ luật BWMS). 12/08/2019
021TI/19TB Các Nghị quyết được Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông qua tại khóa họp thứ 74 về Nhật ký điện tử theo MARPOL. 06/08/2019
020TI/19TB Thực hiện Nghị quyết MEPC.305(73) ngày 26/10/2018 về sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục VI của Công ước MARPOL. 06/08/2019
019TI/19TB Hướng dẫn đối với bảng câu hỏi được các Chính quyền Cảng sử dụng trong Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2019 về các hệ thống và quy trình khẩn nguy của tàu, từ ngày 01/9/2019 đến ngày 30/11/2019. 31/07/2019
018TI/19TB Bảng câu hỏi được sử dụng trong Chiến dịch kiểm tra tập trung (CIC) năm 2019 của các Chính quyền cảng trên thế giới về các hệ thống và quy trình khẩn nguy của tàu. 26/07/2019
017TI/19TB Nghị quyết MEPC.321(74) - Hướng dẫn năm 2019 về kiểm soát của Chính quyền cảng theo Chương 3 của Phụ lục VI MARPOL (Hướng dẫn PSC 2019). 17/07/2019
016TI/19TB Thông tư MEPC.1/Circ.875/Add.1 của Tổ chức Hàng hải quốc tế về Hướng dẫn thực hành tốt nhất cho các nhà cung cấp dầu nhiên liệu để đảm bảo chất lượng dầu nhiên liệu giao cho tàu 10/07/2019
015TI/19TB Hướng dẫn cho các công ty vận tải biển và thuyền viên chuẩn bị cho việc tuân thủ ‘Ngưỡng lưu huỳnh toàn cầu’ năm 2020 của Văn phòng Vận tải biển quốc tế (ICS)- phiên bản tháng 07 năm 2019 . 08/07/2019
001TI/19CTB Văn bản 2379/DKVN-CTB ngày 25/6/2019 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc thựchiện Nghị quyết MSC.402(96) và MSC.404(96) về bảo dưỡng, tổng kiểm tra, thử hoạt động, tháo mở và sửa chữa xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu, thiết bị hạ và cơ cấu nhả. 04/07/2019
014TI/19TB Chiến dịch kiểm tra tập trung (CIC) năm 2019 của các Chính quyền cảng thành viên Paris MOU và Tokyo MOU về các hệ thống và quy trình khẩn nguy 25/06/2019
013TI/19TB Văn bản số 2178/ĐKVN-TB ngày 11/06/2019 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết MSC.402(96) và MSC.404(96) về bảo dưỡng, tổng kiểm tra, thử hoạt động, tháo mở và sửa chữa xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu, thiết bị hạ và cơ cấu nhả 12/06/2019
012TI/19TB Nghị quyết MEPC.320(74) - “Hướng dẫn năm 2019 về thực hiện nhất quán giới hạn lưu huỳnh 0,50% theo Phụ lục VI của Công ước MARPOL” và Thông tư MEPC.1/Circ.875 - “Hướng dẫn thực hành tốt nhất cho người mua/người sử dụng dầu nhiên liệu để đảm bảo chất lượng dầu nhiên liệu được sử dụng trên tàu”. 05/06/2019
011TI/19TB Thời hạn trang bị hệ thống quản lý nước dằn cho tàu biển hoạt động tuyến quốc tế theo quy định của công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển năm 2004 (BWM) được thông qua tại khóa họp 72 của Ủy ban Bảo vệ môi trường biển. 15/05/2019
010TI/19TB Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển 06/05/2019
009TI/19TB Thiết bị hạ xuồng cấp cứu có trang bị cơ cấu thao tác quay tay 04/05/2019
008TI/19TB Hướng dẫn cho các công ty vận tải biển và thuyền viên chuẩn bị cho việc tuân thủ ‘Ngưỡng lưu huỳnh toàn cầu’ năm 2020 của Văn phòng Vận tải biển quốc tế (ICS) 18/04/2019
007TI/19TB Dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu trong trường hợp tàu thay đổi đăng ký mang cờ quốc tịch hoặc thay đổi công ty. 18/03/2019