Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
026TI/13TB Tổ chức Tokyo-MOU áp dụng hệ thống kiểm tra tàu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 19/12/2013
025TI/13TB Thông tư số 45/2013/TT-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2013 quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải 20/11/2013
024TI/13TB Yêu cầu trang bị hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái (BNWAS) cho tàu biển đóng trước ngày 01 tháng 7 năm 2002 theo Nghị quyết MSC.350(92) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) 19/09/2013
023TI/13TB Sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật quốc tế về vận chuyển hàng rời rắn bằng đường biển (IMSBC) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, và có thể áp dụng tự nguyện từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 17/09/2013
022TI/13TB Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường hoạt động giao thông đường thủy nội địa 09/09/2013
021TI/13TB Thông tư MEPC.1/Circ.753/Rev.1 - “Bổ sung, sửa đổi đối với giải thích thống nhất của Quy định 12.2, Phụ lục I, Công ước MARPOL” 30/08/2013
019TI/13TB Paris MOU bắt đầu kiểm tra tàu theo quy định của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 (MLC) 29/08/2013
020TI/13TB Danh mục kiểm tra để chuẩn bị cho Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng thành viên Tokyo - MOU và Paris - MOU về máy đẩy tàu và các máy phụ của tàu từ ngày 01tháng 09 đến ngày 30 tháng 11 năm 2013 29/08/2013
018TI/13TB Thông tư số 19/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định việc áp dụng Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển 14/08/2013
016TI/13TB Thông tư số 15/2013/TT-BGTVT ngày 26 tháng 7 năm 2013 quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa 12/08/2013
017TI/13TB Quyết định số 2382/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Lao động Hàng hải năm 2006 12/08/2013
015TI/13TB Thông tư MEPC.1/Circ.816 ngày 10 tháng 5 năm 2013 về “Hướng dẫn năm 2013 đối với việc kiểm tra và chứng nhận Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng (EEDI)” 07/08/2013
014TI/13TB Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng thành viên Tokyo - MOU và Paris - MOU về máy đẩy tàu và các máy phụ của tàu từ ngày 01 tháng 09 đến ngày 30 tháng 11 năm 2013 01/08/2013
013TI/13TB Thông tư MSC-MEPC.7/Circ.8 ngày 28 tháng 6 năm 2013 về “Hướng dẫn sửa đổi đối với việc thực hiện Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (ISM) trong hoạt động của công ty” 23/07/2013
012TI/13TB Thông tư FAL.2/Circ.127, MEPC.1/Circ.817, MSC.1/Circ.1462 ngày 01 tháng 7 năm 2013 về “Danh mục các giấy chứng nhận và tài liệu yêu cầu phải có trên tàu năm 2013” 22/07/2013
011TI/13TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.11 cập nhật ngày 31 tháng 6 năm 2013 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 01/07/2013
010TI/13TB Sửa đổi, bổ sung năm 2010 đối với Phụ lục III - “Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do các chất độc hại được vận chuyển bằng đường biển dưới dạng đóng gói” của Công ước MARPOL 73/78 sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 21/05/2013
009TI/13TB Quyết định số 1133/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Đề án “Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi Danh sách đen của Tokyo MOU vào cuối năm 2014” 08/05/2013
008TI/13TB Áp dụng Thông tư MSC.1/Circ.1432 của IMO về bảo dưỡng và kiểm tra các hệ thống và trang thiết bị bảo vệ chống cháy trên tàu từ ngày 31tháng 05 năm 2013 23/04/2013
007TI/13TB Hướng dẫn quản lý cặn hàng và nước rửa hầm hàng theo quy định của Phụ lục V, Công ước MARPOL 22/04/2013
006TI/13TB Trang bị Sơ đồ kiểm soát hư hỏng và Sổ tay kiểm soát hư hỏng cho tàu hàng hoạt động tuyến quốc tế theo quy định của Công ước SOLAS 10/04/2013
005TI/13TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.11 cập nhật ngày 31 tháng 03 năm 2013 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 31/03/2013
004TI/13TB Áp dụng Quy định II-1/3-12 của Công ước SOLAS về bảo vệ chống tiếng ồn trên tàu và Bộ luật về mức độ tiếng ồn trên tàu 23/02/2013
003TI/13TB Hướng dẫn soạn thảo kế hoạch và quy trình cứu người trên nước theo Quy định III/17-1 của Công ước SOLAS 06/02/2013
002TI/13TB Văn bản số 2166/ĐKVN-TB ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về "Áp dụng yêu cầu về miễn giảm trang bị bộ quần áo bơi cho tàu biển" 11/01/2013
001TI/13TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.10 cập nhật ngày 31 tháng 12 năm 2012 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 08/01/2013
001TI/13CTB Hướng dẫn giám sát kỹ thuật Công trình biển 03/01/2013
033TI/12TB Nghị quyết MEPC.219(63) - Hướng dẫn năm 2012 về thực hiện Phụ lục V của Công ước MARPOL 73/78; và Nghị quyết MEPC.220(63) - Hướng dẫn năm 2012 về soạn thảo kế hoạch quản lý rác 18/12/2012
032TI/12TB Sửa đổi, bổ sung năm 2011 của Phụ lục V, Công ước MARPOL 73/78 sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng giêng năm 2013 25/11/2012
031TI/12TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.10 cập nhật ngày 30 tháng 09 năm 2012 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 01/10/2012