Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
006TI/19TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.17 cập nhật ngày 31/01/2019 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 01/02/2019
005TI/19TB Đài Loan, Trung Quốc ban hành quy định mới liên quan đến phát thải trong Khu vực cảng thương mại quốc tế của Đài Loan, Trung Quốc có hiệu lực từ 01/01/2019 11/01/2019
004TI/19TB Văn bản số 132/ĐKVN-TB ngày 09/01/2019 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về thực hiện kiểm tra tăng cường đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế trong năm 2019. 10/01/2019
003TI/19TB Quy định của Trung Quốc về thu thập dữ liệu tiêu thụ năng lượng của tàu có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 09/01/2019
002TI/19TB Thông tư MEPC.1/Circ.878 “Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện của tàu để thực hiện nhất quán giới hạn hàm lượng lưu huỳnh 0,5% theo quy định của Phụ lục VI Công ước MARPOL”. 05/01/2019
001TI/19TB Chiến dịch thông tin kết hợp của Tokyo-MOU và Paris-MOU về “Tuân thủ ngưỡng hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu hàng hải toàn cầu năm 2020” 02/01/2019
023TI/18TB Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc ban hành quy định mới liên quan đến Khu vực kiểm soát phát thải (ECA) trong vùng lãnh hải của Trung Quốc có hiệu lực từ 01/01/2019 25/12/2018
022TI/18TB Quy định về nhiên liệu của tàu biển khi hoạt động trong vùng nước Hồng Kông, Trung Quốc từ ngày 01/01/2019. 03/12/2018
021TI/18TB Chính quyền hàng hải tại Thượng Hải (Shanghai), Triết Giang (Zhejiang) và Giang Tô (Jiangsu) yêu cầu tàu sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (không quá 0,5%) trong khu vực kiểm soát thải Đồng bằng sông Dương Tử (Trung Quốc) từ ngày 01/10/2018. 06/11/2018
020TI/18TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.16 cập nhật ngày 31/10/2018 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 31/10/2018
019TI/18TB Nghị quyết A.1122(30) của Tổ chức Hàng hải quốc tế về Bộ luật Vận chuyển và thao tác các chất lỏng độc và nguy hiểm dưới dạng xô trên tàu hỗ trợ ngoài khơi. 12/10/2018
018TI/18TB Nghị quyết A.1116(30) của Tổ chức Hàng hải quốc tế về dấu hiệu lối thoát và đánh dấu vị trí trang thiết bị. 11/10/2018
017TI/18TB Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cướp biển đối với tàu hoạt động tại khu vực biển Sulu-Celebes phía nam Philippines và khu vực biển phía đông Sabah của Malaysia. 12/09/2018
016TI/18TB Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2018 của IO-MOU về thực hiện Phụ lục VI của Công ước MARPOL. 17/08/2018
015TI/18TB Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng thành viên Riyad MoU về máy đẩy tàu và các máy phụ của tàu từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/11/2018. 17/08/2018
014TI/18TB Quản lý rủi ro mạng hàng hải trong hệ thống quản lý an toàn tàu biển. 07/08/2018
013TI/18TB Cập nhật Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng tàu (SEEMP) của tàu có tổng dung tích từ 5000 trở lên tự hành bằng động cơ hoạt động tuyến quốc tế. 03/08/2018
012TI/18TB Hướng dẫn cho Nhân viên kiểm tra của Chính quyền cảng (PSCO) của Paris- MOU thực hiện Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2018 về Phụ lục VI của Công ước MARPOL. 02/08/2018
011TI/18TB Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2018 của Tokyo-MOU và Paris-MOU về thực hiện Phụ lục VI của Công ước MARPOL. 01/08/2018
010TI/18TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.16 cập nhật ngày 31/07/2018 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 01/08/2018
009TI/18TB Thông tư BWC.2/Circ.62 về Hướng dẫn biện pháp dự phòng theo Công ước BWM. 11/05/2018
008TI/18TB Nghị quyết A.1118(30) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) - Hướng dẫn sửa đổi về thực hiện Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (ISM) của Chính quyền Hàng hải. 11/05/2018
007TI/18TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.16 cập nhật ngày 30/04/2018 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 02/05/2018
006TI/18TB Nghị quyết A.1119(30) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về Quy trình kiểm tra của Chính quyền cảng năm 2017. 26/04/2018
005TI/18TB Khiếm khuyết của tàu do PSC chỉ ra liên quan đến việc thực hiện quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải từ tàu theo Phụ lục V của Công ước MARPOL đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MEPC.277(70). 04/04/2018
004TI/18TB Danh mục kiểm tra sự tuân thủ Công ước quốc tế về quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu (Công ước BWM). 27/03/2018
003TI/18TB Nghị quyết MEPC.286(71) quy định biển Baltic, biển Bắc là khu vực kiểm soát phát thải ôxít nitơ và sửa đổi mẫu phiếu giao nhận nhiên liệu của tàu biển. 22/02/2018
002TI/18TB Thực hiện quy định về hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu nhiên liệu của tàu hoạt động tại Đồng bằng sông Dương Tử (Trung Quốc) từ ngày 01/01/2018. 03/01/2018
001TI/18TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.16 cập nhật ngày 31/12/2017 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 03/01/2018
TI2017 Tổng hợp các Thông báo kỹ thuật tàu biển trong năm 2017 31/12/2017