Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
028TI/15TB Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải về Quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam. 02/10/2015
026TI/15TB Vận chuyển hỗn hợp pha trộn nhiên liệu sinh học bằng tàu biển. 30/09/2015
025TI/15TB Quy định của Liên hiệp châu Âu (EU) về phương pháp và tần suất kiểm tra do các quốc gia thành viên EU tiến hành để thẩm tra xác nhận hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu nhiên liệu hàng hải sử dụng trên tàu đến các cảng của EU. 16/09/2015
024TI/15TB Thông tư MSC.1/Circ.1511 ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Tổ chức Hàng hải quốc tế về giải thích thống nhất đối với Quy định II-2/9 và II-2/13 của Công ước SOLAS. 15/09/2015
023TI/15TB Chiến dịch kiểm tra tập trung (CIC) năm 2015 của các thành viên Riyadh MOU về an toàn hành hải từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015 14/09/2015
022TI/15TB Thông tư MSC.1/Circ.1513 - Sửa đổi bổ sung đối với Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn hàng không, hàng hải quốc tế (IAMSAR). 07/09/2015
021TI/15TB Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2015 quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải. 01/09/2015
020TI/15TB Bảng câu hỏi sử dụng trong Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2015 của các chính quyền cảng trên thế giới về sự thành thạo của thuyền viên với các quy định an toàn khi vào không gian kín của tàu. 04/08/2015
019TI/15TB Quy định mới của Hồng Kông, Trung Quốc về ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải từ tàu. 30/07/2015
002TI/15CTB Hướng dẫn phương pháp thay thế cho việc thực tập xuồng cứu sinh ở giàn khoan di động trên biển 17/07/2015
018TI/15TB Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2015 của các chính quyền cảng trên thế giới về sự thành thạo của thuyền viên với các quy định an toàn khi vào không gian kín của tàu. 16/07/2015
017TI/15TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.13 cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2015 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 02/07/2015
016TI/15TB Giới thiệu Quy định của Liên minh châu Âu (EU) về giám sát, báo cáo và thẩm tra phát thải điôxít cácbon (CO2) từ vận tải biển (EU MRV). 03/06/2015
015TI/15TB Quy định mới về sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp đối với tàu biển neo đậu tại vùng nước Hồng Kông, Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 25/05/2015
013TI/15TB Trang bị van đóng nhanh cho các két dầu nhiên liệu trong buồng máy theo Quy định II-2/4.2.2.3.4 của Công ước SOLAS. 07/05/2015
014TI/15TB Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2015/TT-BGTVT quy định về vùng hoạt động của tàu biển chở hàng trong vịnh Bắc Bộ. 07/05/2015
012TI/15TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.13 cập nhật ngày 31 tháng 3 năm 2015 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 03/04/2015
011TI/15TB Nghị quyết MSC.388(94) về sửa đổi, bổ sung đối với Nghị quyết A.761(18) - Khuyến nghị về điều kiện phê chuẩn cơ sở bảo dưỡng phao bè bơm hơi. 24/02/2015
010/TI/15TB Quy định về trang bị hệ thống khí trơ bảo vệ két hàng cho tàu chở dầu và tàu chở hóa chất được đóng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 13/02/2015
009TI/15TB Quy định về trang bị máy tính kiểm tra ổn định hư hỏng (Damage Stability Instrument) cho tàu chở hàng lỏng 12/02/2015
008TI/15TB Quy định mới của Công ước SOLAS về trang bị cứu hỏa cho khu vực xếp hàng trên boong của tàu được thiết kế để chở container có sống chính được đặt từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 11/02/2015
007TI/15TB Thông tư MSC.1/Circ.1499 về giải thích thống nhất Chương 3 của Bộ luật Quốc tế về các hệ thống an toàn chống cháy của tàu (FSS Code) liên quan đến bộ dụng cụ thở sử dụng không khí nén 31/01/2015
006TI/15TB Thông tư MSC.1/Circ.1485 khuyến nghị việc thực hiện sớm Quy định XI-1/7 của Công ước SOLAS về trang bị dụng cụ thử môi trường xách tay dùng để thử môi trường trong không gian kín của tàu 29/01/2015
002TI/15TB Bộ luật của IMO/ILO/UNECE về thực hành đối với việc đóng gói các đơn nguyên vận chuyển hàng hóa (CTU Code) 23/01/2015
003TI/15TB Thông tư MSC.1/Circ.1495 của Ủy ban An toàn hàng hải về giải thích thống nhất Quy định V/23.3.3 của Công ước SOLAS liên quan đến thang hoa tiêu của tàu 23/01/2015
004TI/15TB Thông tư MSC.1/Circ.1496 của Ủy ban An toàn hàng hải về giải thích thống nhất Phụ chương của Công ước SOLAS liên quan đến thông tin về hải đồ và hải đồ điện tử trong Bản ghi trang thiết bị đính kèm giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị tàu hàng, giấy chứng nhận an toàn tàu khách, và giấy chứng nhận an toàn tàu hàng 23/01/2015
005TI/15TB Thông tư MSC.1/Circ.1498 của Ủy ban An toàn hàng hải về tài liệu thông tin liên quan đến Bộ luật của IMO/ILO/UNECE về thực hành đối với việc đóng gói các đơn nguyên vận chuyển hàng hóa (CTU Code) 23/01/2015
001TI/15CTB Hướng dẫn giám sát kỹ thuật công trình biển 07/01/2015
001TI/15TB Nghị định số 121/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 và chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển 05/01/2015
TI2014 Tổng hợp các Thông báo kỹ thuật tàu biển trong năm 2014 31/12/2014