Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
005TI/16TB Từ ngày 01/4/2016, tàu khi neo đậu tại các cảng cốt lõi trong khu vực Đồng bằng sông Dương Tử của Trung Quốc phải sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh không quá 0,5%. 29/01/2016
004TI/16TB Tính nguyên vẹn của đường ống hút và xả của bơm cứu hỏa sự cố đi xuyên qua buồng máy trên các tàu được đặt sống chính vào hoặc sau ngày 01/09/1984 và trước ngày 01/07/2002. 22/01/2016
003TI/16TB Thực hiện Nghị quyết MEPC.266(68) về sửa đổi, bổ sung đối với Quy định 12, Phụ lục I của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL). 21/01/2016
002TI/16TB Văn bản số 51/ĐKVN-TB ngày 07/01/2016 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc triển khai thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu. 08/01/2016
001TI/16TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.14 cập nhật ngày 31 tháng 12 năm 2015 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 05/01/2016
TI2015 Tổng hợp các Thông báo kỹ thuật tàu biển trong năm 2015 31/12/2015
038TI/15TB Văn bản số 5441/ĐKVN-QP ngày 28/12/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc Trang bị máy tính kiểm tra ổn định cho tàu biển chở hàng lỏng. 30/12/2015
037TI/15TB Kế hoạch thực hiện khu vực kiểm soát phát thải ôxít lưu huỳnh từ tàu thủy của Trung Quốc. 25/12/2015
036TI/15TB Một số lưu ý nhằm đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng rời có thể hóa lỏng bằng tàu. 11/12/2015
034TI/15TB Áp dụng sửa đổi, bổ sung của Công ước SOLAS theo Nghị quyết MSC.365(93) về lối thoát từ buồng máy. 08/12/2015
035TI/15TB Thư chính sách của Tổ chức Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG) về gian hạn thời hạn thực hiện phương pháp quản lý nước dằn tàu được phê chuẩn, sửa đổi 2. 08/12/2015
033TI/15TB Thông tin cập nhật của Tổ chức Bảo vệ vờ biển Hoa Kỳ (USCG) về quy định quản lý nước dằn tàu. 16/11/2015
032TI/15TB Tổ chức Black Sea-MOU áp dụng hệ thống kiểm tra tàu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 11/11/2015
031TI/15TB Áp dụng Tiêu chuẩn phát thải ôxít nitơ mức III đối với động cơ tàu biển. 06/11/2015
030TI/15TB Áp dụng quy định tính toán EEDI đối với tàu bàn giao vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2015. 21/10/2015
029TI/15TB Thông tư MSC.1/Circ.1503 ngày 24/7/2015 của Tổ chức Hàng hải quốc tế về Hướng dẫn thực hành đối với hệ thống hiển thị và thông tin hải đồ điện tử (ECDIS). 20/10/2015
027TI/15TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.13 cập nhật ngày 30 tháng 9 năm 2015 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 02/10/2015
028TI/15TB Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải về Quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam. 02/10/2015
026TI/15TB Vận chuyển hỗn hợp pha trộn nhiên liệu sinh học bằng tàu biển. 30/09/2015
025TI/15TB Quy định của Liên hiệp châu Âu (EU) về phương pháp và tần suất kiểm tra do các quốc gia thành viên EU tiến hành để thẩm tra xác nhận hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu nhiên liệu hàng hải sử dụng trên tàu đến các cảng của EU. 16/09/2015
024TI/15TB Thông tư MSC.1/Circ.1511 ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Tổ chức Hàng hải quốc tế về giải thích thống nhất đối với Quy định II-2/9 và II-2/13 của Công ước SOLAS. 15/09/2015
023TI/15TB Chiến dịch kiểm tra tập trung (CIC) năm 2015 của các thành viên Riyadh MOU về an toàn hành hải từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015 14/09/2015
022TI/15TB Thông tư MSC.1/Circ.1513 - Sửa đổi bổ sung đối với Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn hàng không, hàng hải quốc tế (IAMSAR). 07/09/2015
021TI/15TB Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2015 quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải. 01/09/2015
020TI/15TB Bảng câu hỏi sử dụng trong Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2015 của các chính quyền cảng trên thế giới về sự thành thạo của thuyền viên với các quy định an toàn khi vào không gian kín của tàu. 04/08/2015
019TI/15TB Quy định mới của Hồng Kông, Trung Quốc về ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải từ tàu. 30/07/2015
002TI/15CTB Hướng dẫn phương pháp thay thế cho việc thực tập xuồng cứu sinh ở giàn khoan di động trên biển 17/07/2015
018TI/15TB Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2015 của các chính quyền cảng trên thế giới về sự thành thạo của thuyền viên với các quy định an toàn khi vào không gian kín của tàu. 16/07/2015
017TI/15TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.13 cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2015 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 02/07/2015
016TI/15TB Giới thiệu Quy định của Liên minh châu Âu (EU) về giám sát, báo cáo và thẩm tra phát thải điôxít cácbon (CO2) từ vận tải biển (EU MRV). 03/06/2015