Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
034TI/20TB Thông báo số 4204/Add.16 (Circular Letter No. 4204/Add.16) ngày 06/5/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO): Virus corona (COVID 19) - Hướng dẫn liên quan đến COVID-19 để đảm bảo giao tiếp an toàn giữa người của tàu và người trên bờ 12/05/2020
033TI/20TB Hướng dẫn PSCircular 97 ngày 08/5/2020 của Tổ chức Paris MoU (Thỏa thuận về hợp tác kiểm soát tàu biển của các Quốc gia có cảng khu vực Tây Âu - Bắc Đai Tây Dương) về “Hướng dẫn tạm thời cho các cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia có cảng liên quan đến COVID-19 (Sửa đổi 2)” 09/05/2020
032TI/20TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.18 cập nhật ngày 30/4/2020 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 08/05/2020
031TI/20TB Thông báo số 4204/Add.10 ngày 22/4/2014 của Tổ chức Hàng hải quốc tế về Tuyên bố chung IMO-WHO-ILO về giấy chứng nhận sức khỏe của thuyền viên, giấy chứng nhận vệ sinh tàu và chăm sóc y tế đối với thuyền viên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 24/04/2020
030TI/20TB Thông cáo báo chí ngày 16/4/2020 của Ban Thư ký Tổ chức Indian Ocean MOU (Thỏa thuận về hợp tác kiểm soát tàu biển của các Quốc gia có cảng khu vực Ấn Độ Dương) về sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn giải quyết các trường hợp do tác động của sự bùng phát Covid-19 được ban hành theo Thông cáo báo chí ngày 20/3/2020 22/04/2020
029TI/20TB Nghị quyết A.1138(31) về Quy trình kiểm tra tàu của quốc gia có cảng năm 2019, và Nghị quyết A.1140(31) về Hướng dẫn kiểm tra tàu theo hệ thống hài hòa kiểm tra và chứng nhận năm 2019 21/04/2020
028TI/20TB Thông báo số 4204/Add.8 (Circular Letter No. 4204/Add.8) ngày 14/4/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về cuộc họp trực tuyến với các thể chế kiểm soát tàu của quốc gia có cảng (PSC) liên quan đến virus corona (COVID-19) 17/04/2020
027TI/20TB Hướng dẫn tạm thời về đối phó với ảnh hưởng của sự bùng phát COVID-19 liên quan đến các công ước IMO thích hợp và Công ước Lao động hàng hải của ILO do Ban Thư ký Hiệp định Mỹ Latinh về kiểm soát tàu của quốc gia có cảng - Viña del Mar 1992 ban hành ngày 06/4/2020. 14/04/2020
026TI/20TB Thông báo số 2020-2/Rev.1 ngày 09/4/2020 của Ban Thư ký Tokyo MOU “Hướng dẫn giải quyết tác động do sự bùng phát của Covid-19 liên quan đến các công ước thích hợp của IMO” 13/04/2020
025TI/20TB Hướng dẫn ngày 09/4/2020 của Văn phòng Vận tải biển quốc tế (ICS) “Virus corona (COVID-19): Quản lý giấy chứng nhận của tàu và thuyền viên trong đại dịch”. 10/04/2020
024TI/20TB Thông cáo báo chí ngày 10/4/2020 của Tokyo MOU về việc tổ chức này sửa đổi hướng dẫn giải quyết các trường hợp liên quan đến tác động của đại dịch COVID-19 10/04/2020
023TI/20TB Văn bản số 11/TB ngày 09/4/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc gia hạn các giấy chứng nhận đăng kiểm của tàu và gia hạn hoặc hoãn kiểm tra, đánh giá đối với tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam trong các tình huống bất khả kháng do đại dịch COVID-19 09/04/2020
022TI/20TB Thông tin lưu ý ngày 07/4/2020 của Tổ chức Lao động quốc tế (IMO) về các vấn đề lao động hàng hải và virus corona (COVID-19) 08/04/2020
021TI/20TB Tuyên bố của các thành viên Ủy ban Ba bên đặc biệt (STC) được thành lập theo Điều XIII của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về dịch bệnh do virus corona. 04/04/2020
020TI/20TB Thông báo số 4204/Add.6 (Circular Letter No. 4204/Add.6) ngày 27/3/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về “Virus Corona (COVID-19) - Danh sách sơ bộ các khuyến nghị cho các Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyềnquốc gia có liên quan về việc tạo thuận lợi cho thương mại hàng hải trong đại dịch COVID-19” 31/03/2020
019TI/20TB Hướng dẫn của Paris MOU về tác động của COVID-19 26/03/2020
018TI/20TB Văn bản số 880/ĐKVN-TB ngày 23/3/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc kiểm tra, đánh giá tàu trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh do virus corona (COVID-19) 23/03/2020
017TI/20TB Hướng dẫn của Tổ chức Indian Ocean MOU (Thỏa thuận về hợp tác kiểm soát tàu biển của các Quốc gia có cảng khu vực Ấn Độ Dương) về giải quyết các trường hợp do tác động của dịch bệnh Covid-19 bùng phát 21/03/2020
016TI/20TB Thông báo số 4204/Add.5 (Circular Letter No. 4204/Add.5) ngày 17/3/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về “Virus Corona (COVID-19) - Hướng dẫn liên quan đến chứng nhận thuyền viên” 18/03/2020
015TI/20TB Thông cáo báo chí của Tokyo MOU về việc ban hành hướng dẫn giải quyết các trường hợp liên quan đến tác động của sự bùng phát COVID-19 12/03/2020
014TI/20TB Thông tin tóm tắt liên quan đến virus corona và hướng dẫn cho ngành vận tải biển. 12/03/2020
013TI/20TB Văn bản số 606/ĐKVN-QP ngày 27/02/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc áp dụng sửa đổi, bổ sung của Bộ luật IBC và Phụ lục II Công ước MARPOL 09/03/2020
012TI/20TB Thông báo số 4204/Add.4 (Circular Letter No. 4204/Add.4) ngày 05/3/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) - Hướng dẫn về vi rút Corona (COVID-19) đối với người khai thác tàu để bảo vệ sức khỏe thuyền viên của Văn phòng Vận tải biển quốc tế(ICS) 07/03/2020
011TI/20TB Thông báo số 4204/Add.3 (Circular Letter No. 4204/Add.3) ngày 02/3/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về Hướng dẫn tạm thời ngày 24/02/2020 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) “Cân nhắc hoat động để quản lý các trường hợp/bùng phát COVID19 trên tàu” 05/03/2020
010TI/20TB Thông báo số 4204/Add.2 (Circular Letter No. 4204/Add.2) ngày 21/02/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về Tuyên bố chung IMO-WHO về việc ứng phó với sự bùng phát COVID-19. 26/02/2020
009TI/20TB Thông báo số 4204/Add.1 (Circular Letter No. 4204/Add.1) ngày 19/02/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về COVID-19 - Thực hiện và thi hành các văn kiện của IMO có liên quan. 24/02/2020
008TI/20TB Thực hiện quy định cấm chở dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh trên 0,5% từ ngày 01/3/2020. 13/02/2020
007TI/20TB Quy định khu vực kiểm soát phát thải ô xít lưu huỳnh (SOX Emission Control Area) của Hàn Quốc. 04/02/2020
006TI/20TB Thông báo số 4204 (Circular Letter No. 4204) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về vi rút corona mới (2019-nCoV 03/02/2020
005TI/20TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.17 cập nhật ngày 31/01/2020 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 03/02/2020