Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
018TI/16TB Tóm tắt các yêu cầu về bảo quản, bảo dưỡng, thử và huấn luyện trên tàu đối với các trang thiết bị an toàn theo quy định của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS). 25/04/2016
017TI/16TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.14 cập nhật ngày 31 tháng 3 năm 2016 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 01/04/2016
015TI/16TB Kéo dài thời gian chuyển tiếp đối với Tiêu chuẩn S-52 và S-64 của Văn phòng Thủy đạc quốc tế (IHO) đến ngày 31/7/2017. 28/03/2016
016TI/16TB Bố trí kênh mới đối với thiết bị in trực tiếp băng hẹp tần số cao (new channelling arrangements for high frequency narrow-band direct printing equipment). 28/03/2016
014TI/16TB Sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục VI “Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu” của Công ước MARPOL theo Nghị quyết MEPC.258(67) có hiệu lực từ ngày 01/3/2016. 26/02/2016
013TI/16TB Hướng dẫn của Cơ quan An toàn hàng hải Trung Quốc về thẩm tra các biện pháp kiểm soát phát thải trong khu vực kiểm soát phát thải của Trung Quốc. 22/02/2016
010TI/16TB Nghị quyết A.1106(29) về hướng dẫn sửa đổi đối với việc vận hành trên tàu hệ thống nhận dạng tự động (AIS). 15/02/2016
011TI/16TB Nghị quyết A.1108(29) về sửa đổi bổ sung đối với khuyến nghị về bố trí sử dụng cho hoa tiêu lên, xuống tàu theo Nghị quyết A.1045(27). 15/02/2016
012TI/16TB Nghị quyết A.1104(29) về Hướng dẫn kiểm tra tàu theo hệ thống hài hòa kiểm tra và cấp giấy chứng nhận (HSSC) năm 2015. 15/02/2016
008TI/16TB Thông tư CCC.1/Circ.2 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về vận chuyển bôxít có có thể hóa lỏng. 02/02/2016
009TI/16TB Thực hiện giải thích thống nhất SC 267 của Hiệp hội các tổ chức phân cấp tàu quốc tế (IACS) liên quan đến hệ thống nhả và thu hồi xuồng cứu sinh. 02/02/2016
006TI/16TB Ban hành tiêu chuẩn sửa đổi đối với hệ thống hiển thị và thông tin hải đồ điện tử (ECDIS). 01/02/2016
007TI/16TB Trang bị dụng cụ thử môi trường xách tay cho tàu biển từ ngày 01/7/2016. 01/02/2016
005TI/16TB Từ ngày 01/4/2016, tàu khi neo đậu tại các cảng cốt lõi trong khu vực Đồng bằng sông Dương Tử của Trung Quốc phải sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh không quá 0,5%. 29/01/2016
004TI/16TB Tính nguyên vẹn của đường ống hút và xả của bơm cứu hỏa sự cố đi xuyên qua buồng máy trên các tàu được đặt sống chính vào hoặc sau ngày 01/09/1984 và trước ngày 01/07/2002. 22/01/2016
003TI/16TB Thực hiện Nghị quyết MEPC.266(68) về sửa đổi, bổ sung đối với Quy định 12, Phụ lục I của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL). 21/01/2016
002TI/16TB Văn bản số 51/ĐKVN-TB ngày 07/01/2016 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc triển khai thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu. 08/01/2016
001TI/16TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.14 cập nhật ngày 31 tháng 12 năm 2015 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 05/01/2016
TI2015 Tổng hợp các Thông báo kỹ thuật tàu biển trong năm 2015 31/12/2015
038TI/15TB Văn bản số 5441/ĐKVN-QP ngày 28/12/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc Trang bị máy tính kiểm tra ổn định cho tàu biển chở hàng lỏng. 30/12/2015
037TI/15TB Kế hoạch thực hiện khu vực kiểm soát phát thải ôxít lưu huỳnh từ tàu thủy của Trung Quốc. 25/12/2015
036TI/15TB Một số lưu ý nhằm đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng rời có thể hóa lỏng bằng tàu. 11/12/2015
034TI/15TB Áp dụng sửa đổi, bổ sung của Công ước SOLAS theo Nghị quyết MSC.365(93) về lối thoát từ buồng máy. 08/12/2015
035TI/15TB Thư chính sách của Tổ chức Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG) về gian hạn thời hạn thực hiện phương pháp quản lý nước dằn tàu được phê chuẩn, sửa đổi 2. 08/12/2015
033TI/15TB Thông tin cập nhật của Tổ chức Bảo vệ vờ biển Hoa Kỳ (USCG) về quy định quản lý nước dằn tàu. 16/11/2015
032TI/15TB Tổ chức Black Sea-MOU áp dụng hệ thống kiểm tra tàu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 11/11/2015
031TI/15TB Áp dụng Tiêu chuẩn phát thải ôxít nitơ mức III đối với động cơ tàu biển. 06/11/2015
030TI/15TB Áp dụng quy định tính toán EEDI đối với tàu bàn giao vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2015. 21/10/2015
029TI/15TB Thông tư MSC.1/Circ.1503 ngày 24/7/2015 của Tổ chức Hàng hải quốc tế về Hướng dẫn thực hành đối với hệ thống hiển thị và thông tin hải đồ điện tử (ECDIS). 20/10/2015
027TI/15TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.13 cập nhật ngày 30 tháng 9 năm 2015 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 02/10/2015